کلمه خود را وارد کنید

آرشیو ماهانه: فوریه 2018

آموزش توجیه توتال استیشن (مرحله اول)

در این قسمت آموزش توتال استیشن به توجیه دستگاه با نقاط مختصات معلوم می پردازد، مختصات ایستگاه های بنچمارک مشخص است. و دستگاه توتال استیشن روی یکی از ایستگاه ها مستقر شده و ایستگاه معلوم دیگر را قرائت می کند.