اجاره GPS دوفرکانسه

شرکت تجهیزات کاوشگران نوآور اقدام به اجاره گیرنده ماهواره ای دو فرکانسه با برد Novatel کانادا به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه با قیمت مناسب می نماید:

اجاره
روزانه (بدون اپراتور)

اجاره
هفتگی (بدون اپراتور)

اجاره
ماهیانه(بدون اپراتور)

نوع
دستگاه

۱٫۵۰۰٫۰۰۰ یال

۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گیرنده
ماهواره ای دوفرکانسه ست
Rover

۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گیرنده ماهواره ای
دوفرکانسه ست کامل با رادیوی خارجی

هزینه اپراتور به صورت روزانه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به جدول فوق افزوده می گردد.

لذا جهت اجاره و هماهنگی با شماره ذیل تماس بگیرید

۰۲۱۲۲۰۱۵۱۸۴