کلمه خود را وارد کنید

سرفصل مباحث دوره آموزش مقدماتی InSAR

 • آشنایی با تکینیک تداخل‎‎سنجی راداری
 • منابع خطاهای موثر در تداخل‌سنجی
 • کاربردهای تداخل‎سنجی راداری
 • نصب و راه‌اندازی نرم افزارهای doris, snaphu, getorb, matlab, envi, و …
 • آموزش مراحل پردازش و تشکیل تداخل‎نما
 • بازیابی فاز و زمین مرجع کردن تداخل‎نما

این دوره در ۲۴ ساعت برگزار خواهد شد

سرفصل مباحث دوره آموزش مقدماتی CIVIL 3D

 • نصب و آشنایی با نحوه کار نرم‎افزار
 • آشنایی با محیط کار پروژه‎های نقشه‎برداری و کار با دستورات مرتبط در محیط نرم‎افزار
 • شبیه‎سازی یک پروژه عملی توپوگرافی و شرح آن از آغاز تا به انتها
 • تهیه و ویرایش فایل نقاط مشاهداتی از دستگاه نقشه‎برداری و انتقال نقاط بین دستگاه و نرم افزار
 • ویرایش نقاط در محیط نرم افزار و انجام ترسیمات اولیه نقشه‎ها
 • تولید رویه، تولید و ویرایش منحنی میزان
 • محاسبه حجم عملیات خاک
 • لایه‎بندی عوارض و آشنایی با استاندارهای کارتوگرافی نقشه‎ها
 • شیت‎بندی فایل‎های خروجی و انجام تنظیمات برای پلات نقشه‎ها

این دوره در ۲۴ ساعت برگزار خواهد شد

سرفصل مباحث دوره آموزش مقدماتی Arc MAP

 • آشنایی با محیط‎های Arc Toolbox، Arc Scene، Arc Catalog، Arc MAP
 • کار با ابزارهای عمومی نرم‏افزار
 • کار با لایه‎ها و نقشه‎ها
 • آشنایی با انواع داده‎های وکتور و رستری و ژئورفرنس کردن
 • تنظیم مرجع مکانی داده‎ها (کار با سیستم‎های مختصات)
 • شیوه‎های مختلف سمبل‎گذاری لایه‎ها (کار با Symbology)
 • برچسب‎گذاری لایه‎ها (Labeling)
 • رقومی‎سازی (Digitizing)
 • ویرایش داده‎ها (Editing Tools)
 • کار با داده‎های توصیفی و جداول
 • پرس وجوی داده‎ها (Query)، پرس وجوی مکانی و پرس وجوی توصیفی
 • تحلیل روابط مکانی: آنالیز بافر و همپوشانی
 • انجام یک پروژه با داده‎های تمرینی

این دوره در ۲۴ ساعت برگزار خواهد شد

سرفصل مباحث دوره آموزش مقدماتی MATLAB

 • تعریف متغیر و ماتریس
 • معرفی عملگرها
 • معرفی توابع متلب
 • تصمیم‎گیری و حلقه‎های تکرار
 • تعریف توابع و کاربرد توابع در پیاده‎سازی برنامه‎ها
 • معرفی توابع گرافیکی و نمایشی و ترسیم نمودارها
 • خواندن و نوشتن اطلاعات در فایل‎ها
 • معرفی رابط گرافیکی (GUI)
 • حل مثال‎های کاربردی در حیطه مهندسی نقشه‎برداری و رفع اشکال

این دوره در ۲۴ ساعت برگزار خواهد شد

ما در اینجا هستیم