کلمه خود را وارد کنید

توتال استیشن

توتال استیشن

یک دوربین مهندسی الکترونیکی / الکترو-اپتیکی است که در نقشه برداری مدرن و یا ساخت و سازهای شهری برای اندازه گیری سریع مورد استفاده قرار می گیرد. توتال استیشن فاصله تا نقطه موردنظر را مشخص می‌کند و در عملیات خود بسیار مستقل و خودکار است. در واقع توتال استیشن یک تئودولیت می باشد که دارای یک فاصله سنج الکترونیکی می باشد.

توتال استیشن Ruide سری RCS

توتال استیشن Ruide سری RIS

توتال استیشن Ruide سری R2

توتال استیشن Leica سری TS02 Plus

توتال استیشن اسکنر Trimble‌ سری SX10

توتال استیشن Sanding سری Arc5

توتال استیشن Trimble سری S7

توتال استیشن Sanding سری ARC 6

توتال استیشن Leica‌ سری TS09 Plus

توتال استیشن Leica سری TS06 Plus