کلمه خود را وارد کنید

برگزاری کارگاه آموزشی شرکت تکنو – دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزشی شرکت تکنو – دانشگاه تهران

کارگاه عملی تهیه نقشه با روش فتوگرامتری پهپاد بدون استفاده از نقاط کنترل زمینی که با حضور کثیر دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران برگزار گردید .

این کارگاه عملی طی یک روز برگزار گردید که در این کارگاه نرم افزار های تخصصی فتوگرامتری مرتبط به پهپاد آموزش داده شد.

 

بدون نظر

نظری بدهید

ایمیل شما به صورت عمومی نمایان نخواهد بود